Home

Het Grote Verhaal en het werk.

Deze website gaat over het Grote Verhaal van de mens door de geschiedenis heen. De mens heeft die geschiedenis gevormd en is door de geschiedenis op zijn beurt gevormd. We leven, maar wij worden ook geleefd. Het inzicht dat deze website wil overdragen is dit: dit grote perspectief draagt het kleine perspectief van de dagelijkse strijd om overleven. Wij moeten ook allemaal de kost verdienen. Centraal staat dus het verbond tussen grote beloften en kleine werkzaamheden.

Die twee hebben elkaar nodig: het grote verhaal en de dagelijkse overlevingsstrijd. Het grote verhaal is de motiverende kracht achter de dagelijkse arbeid. Maar datgene waar we in geloven en waar voor gaan krijgt op zijn beurt ook concrete gestalte in de werkelijkheid waarin we leven.

Daarom worden hier een veelheid van inzichten bij elkaar gebracht uit filosofie, theologie, sociologie, geschiedenis. Groot en klein zijn verbonden, want deze website gaat wel over geschiedenis en zelfs over heilsgeschiedenis, maar ook over onze eigen biografie. Wij, ieder van ons, hebben ons eigen aandeel in de gang van de geschiedenis van verleden naar toekomst. Wij bewerken de werkelijkheid door ondernemerschap en bedrijvigheid, creativiteit en arbeid.

Die twee hebben elkaar nodig: het grote verhaal en de dagelijkse overlevingsstrijd.

Dat is het punt dat deze website wil maken. Wel, beter, dat is het punt dat ik wil maken met deze website. Daarbij spelen een aantal inspirerende namen een rol vooral uit de dialogische traditie in filosofie en theologie. Vooral Rosenstock-Huessy, maar ook Rosenzweig, Buber, Levinas en anderen. In de blog leg ik een relatie tussen dit soort brede en diepe inzichten en de dagelijkse actualiteit.

Pasfoto Otto Kroesen 2017 Als kennnismaking

Mijn naam is Otto Kroesen. Ik heb theologie gestudeerd, bent gepromoveerd op de ethische filosofie van Levinas, en heb veel gepubliceerd over Rosenstock-Huessy. Ik heb gewerkt bij het Delfts Centrum voor Entrepreneurship, aan de Technische Universiteit Delft en voorheen bij de sectie filosofie, bij het Studentenpastoraat in Delft, en als gemeentepredikant. Daarvoor, nog tijdens mijn studie theologie heb ik gewerkt als studie-assistent voor theologen uit zwart Zuid-Afrika in de tijd van de apartheid. Dat heeft stevig bijgedragen aan de betrokkenheid bij de politieke en maatschappelijke vraagstukken van onze tijd en de poging om daar ook in eigen leven een duw in de goede richting aan te geven. Die poging heb ik altijd ervaren als een uitdaging van een Gij die ons aanspreekt en beweegt.