Home (Nederlands)

Mijn naam is Otto Kroesen. Het heeft mij altijd beziggehouden hoe wij mensen in samenwerking de maatschappij in stand kunnen houden, wat daarbij de rol is van religie, inspiratie en geloof, en hoe inspiratie en werk samenhangen. Daarom brengt deze website een veelheid van inzichten bij elkaar uit filosofie, theologie, sociologie, geschiedenis. Groot en klein zijn verbonden, want deze website gaat wel over geschiedenis en zelfs over heilsgeschiedenis, maar het gaat ook over onze eigen biografie. Wij, ieder van ons, hebben een aandeel in de gang van de geschiedenis van verleden naar toekomst. Groot en klein zijn ook verbonden door de samenhang tussen maatschappelijke instituties en ondernemerschap en bedrijvigheid, creativiteit en arbeid. Daarbij spelen een aantal inspirerende namen een rol vooral uit de dialogische traditie in filosofie en theologie. Vooral Rosenstock-Huessy, maar ook Rosenzweig, Buber, Levinas en anderen. In de blog leg ik een relatie tussen dit soort brede en diepe inzichten en de dagelijkse actualiteit.

Over mijzelf: ik heb theologie gestudeerd, ben gepromoveerd op de ethische filosofie van Levinas, en heb veel gepubliceerd over Rosenstock-Huessy. Ik werk nu bij het Delfts Centrum voor Entrepreneurship aan de Technische Universiteit Delft maar heb ook gewerkt bij de sectie filosofie, bij het Studentenpastoraat in Delft, en als gemeentepredikant. Daarvoor, nog tijdens mijn studie theologie heb ik gewerkt als studie-assistent voor theologen uit zwart Zuid-Afrika in de tijd van de apartheid. Dat heeft stevig bijgedragen aan de betrokkenheid bij de politieke en maatschappelijke vraagstukken van onze tijd en de poging om daar ook in eigen leven een duw in de goede richting aan te geven. Die poging heb ik altijd ervaren als een uitdaging van een Gij die ons aanspreekt en beweegt.